osbeck

Jag var tillbaka på min gamla gymnasieskola för att föreläsa. Jag håller min studietid på skolan väldigt högt och det kändes meningsfullt att ge någonting tillbaka till den skola som jag själv har gått på. Både min gamla klassföreståndare och hennes elever verkade var väldigt nöjda.