hd

Helsingborgs dagblad skriv en fin artikel som uppmärksammar Världsaidsdagen och mitt arbete för att informera om hiv.

Artikeln finner du här