Under de senaste månadernas föreläsningar så är den på Kungsmadsskolan en av de som jag kommer att minnas tydligast. Det kom in mycket intressanta frågor och jag kände att jag fick en bra kontakt med eleverna.

hivet111 hivet222