hiv_idag_ar_inte_som_igar_5661dfa89606ee1883aef0eb

Den 11 december kl 17-18 så ska jag föreläsa för allmänheten i kommunhuset i Båstad. Några av de frågeställningar som kommer att tas upp i föreläsningen är:

Vad är hiv och aids?
Hur överförs det?
Vilka fördomar finns kring viruset?
Hur ser bemötandet ut inom vården?

Varmt välkommen!