I samarbete med Noaks Ark föreläste jag på Luleå Pride. 

Jag kände mig otroligt väl mottagen av arrangörerna. Åhörarna lyssnade med stora öron och ställde många fina frågor.