Det känns viktigt och meningsfullt att även kunna få ta sig ut till mindre orter och berätta om hur det är att leva med hiv. Jag kommer själv ifrån en mindre ort vid namn Våxtorp och jag minns hur mycket jag uppskattade när folk ansträngde sig för att kunskapsinsatser även skulle komma oss till del.