veinge klar

De föreläsningarna som jag gjorde på Veingeskolan var väldigt givande. Eleverna ställde mycket bra och intressanta frågor.

Ju mer jag föreläser, desto vassare blir jag i mitt sätt att föra ut kunskap om hiv. En kan alltid förbättras. Jag gillar att förbättra detaljer efter var avklarad föreläsning.