Nu så har jag alltså föreläst om hiv på Musteriet. Det blev en väldigt föreläsning som jag blev uppskattad.
Jag fick in en liten lite annons som gjorde reklam för föreläsningen i tidningen Bjäreliv och Nordvästra Skånes tidningar gjorde också en artikel. Jag tror att det kan ha bidragit till att det ändå kom ganska mycket folk. Mycket fler personer än vad jag hade räknat med. Jag är dålig på att uppskatta hur många, men kanske runt  25 personer. Att föreläsa känns nu som något som jag definitivt kommer att fortsätta med när möjlighet och tid ges. Okunskapen kring ämnet är väldigt hög, och bit för bit kan jag dra mitt strå till stacken för att förändra det.

Hoppas att du har en bra helg,

MUSTERIET FÖRELÄSNING